Donează     Rugăciune       TV LIVE                 

Puterea închinării - Ron Brown

În Psalmul 149, versetele 6-9 este scris: „Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri, în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele; să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!”

Laudele lui Dumnezeu se declanșează atunci când noi ne închinăm lui Dumnezeu în frumusețea sfințeniei. De fapt, unul dintre cuvintele la care face referire lauda, este să-I cânți lui Dumnezeu în mod profetic sau spontan, în Duhul. Este în regulă să cânți anumite cântări pe care le cunoști, dar unul din cuvintele pentru laudă este „Tehilah” și lauda Tehilah este o laudă profetică. Înseamnă să cânți o cântare care n-a mai fost cântată înainte.

Când pătrundem în lauda Tehilah, începem să ne închinăm Domnului, după cum Duhul Său ne conduce și cântăm Domnului o cântare care determină venirea și revărsarea puterii lui Dumnezeu, astfel încât uneltirile și planurile diavolului sunt legate și nu se mai pot desfășura în viața noastră. 

În Isaia 54:17 este scris că nicio armă făurită împotriva noastră nu va avea succes și orice limbă care se ridică împotriva noastră la judecată va fi condamnată, deoarece noi suntem slujitori ai Dumnezeului Preaînalt. Astfel, strategiile și uneltirile dușmanului sunt pe deplin frustrate, în momentul în care noi proclamăm profetic, când legăm și dezlegăm și când ne închinăm Domnului. De aceea, închinarea înaintea Domnului este atât de importantă. Lucrul acesta te va duce într-un alt loc al gândirii, într-o altă mentalitate.

Îmi aduc aminte, cu câțiva ani în urmă, în lucrarea în care sunt implicat în California de Sud, am avut ceva probleme și nu puteam găsi o rezolvare. Dumnezeu a vorbit inimii mele și a spus: „Începe să-Mi cânți”. I-am strâns pe toți oamenii implicați în lucrare și am început să-I cântăm Domnului. Cântam cu toții împreună și ne închinam Domnului și în timpul închinării, Dumnezeu a început să vorbească, ca în pasajul din Faptele Apostolilor, când ucenicii slujeau Domnului, iar Duhul vorbește în mijlocul lor și spune: „Puneți-Mi deoparte pe Pavel și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”

Când noi ne închinăm Domnului, acest lucru creează o atmosferă profetică și Dumnezeu vorbește din această atmosferă. El poate să dea îndrumare în viața noastră, la nivel individual și corporativ, de trup. Îmi aduc aminte, când noi am început să ne rugăm și Domnul a început să ne vorbească profetic, El ne-a oferit un exemplu clar, pas cu pas, cu privire la ceea ce El urma să facă pentru noi, în respectiva problemă. Lucrul acesta a fost absolut uimitor! În domeniul natural, nu avea niciun sens să ne închinăm atunci, se părea că ar fi trebuit să găsim o soluție într-un alt fel, dar Dumnezeu a spus atât doar: „Închinați-vă și vedeți ce voi face Eu.”

În 2 Cronici 20 avem o istorisire, cu privire la împăratul Iosafat, împăratul lui Iuda. El se pregătea de un război care se abătea împotriva lor - țineți minte, noi suntem într-un război permanent. V-am spus mai devreme că apostolul Pavel, sumarizându-și întreaga sa viață, întreaga sa slujire, a spus că totul a fost o bătălie mare. Împăratul Iosafat se confrunta cu un război mare, vreo trei, patru armate s-au unit împotriva lui Iuda. Domnul a vorbit și a spus: „Trimite, așază-i pe închinători în fața armatei.” Închinătorii au venit, au ieșit și au început să se închine, să cânte și să danseze în fața frumuseții sfințeniei înaintea Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu Însuși a stârnit în jurul lor o tulburare și în mijlocul lor a pus un duh de confuzie, așa încât armatele au început să se lupte între ele, unele împotriva altora, iar Iuda a fost eliberat. Lucrul acesta s-a petrecut prin închinare!

Închinarea este o armă puternică a luminii, dar dacă luăm închinarea și o îmbrăcăm într-o formă ritualică, în cele din urmă, o vom jefui de întreaga putere pe care o are. Apostolul Pavel ne vorbește despre a avea o formă de evlavie, dar lipsită de putere. Dumnezeu nu dorește ca noi să avem doar o formă de evlavie, El dorește ca noi să avem parte de eliberarea puterii cerești. De aceea, vă încurajez că în timpul vostru de închinare, dar și la nivelul Trupului corporativ să experimentați acest lucru.

Începeți să compuneți cântări Domnului. În Psalmi tot citim acest lucru: „Cântați Domnului o cântare nouă.” Ce-i o cântare nouă? A începe să cânți ceea ce Domnul îți pune pe inimă. Romani 8:26 ne spune că noi nu știm să ne rugăm cum ar trebui, însă Duhul Sfânt, care este în noi, cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, El va începe să Se roage prin noi voia lui Dumnezeu. Am ajuns să descopăr faptul că El poate și să cânte voia lui Dumnezeu prin noi.

În Țefania 3:17, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu nu va mai putea de bucurie pentru copiii Săi sau că Se bucură cântând. El Se bucură, cântând cântări ale izbăvirii. Slavă Domnului! Știți că Dumnezeu cântă? El nu șade pe tronul Său și spune: „Ok, ce să mai fac azi?” El cântă și se bucură! Și cântă cântări de izbăvire pentru noi. Dumnezeu are o cântare cu numele tău în ea și este o cântare minunată, o cântare a izbăvirii, a iubirii, a bucuriei, o cântare a bunătății, a nădejdii, a păcii! Acesta este genul de cântare pe care Dumnezeu o cântă pentru tine. E o cântare bună! Aleluia!

Îmi aduc aminte, cu câțiva ani în urmă, eram implicat în contextul unei slujiri cu bărbații, și câțiva dintre ei au venit împreună cu mine, într-un sfârșit de săptămână pentru învățătură într-un centru de tratament, undeva în Sudul Californiei. Am ieșit în față și mă pregăteam să împărtășesc mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, dar Dumnezeu mi-a spus: „Înainte să împărtășești mesajul, aș putea să cânt o cântare prin tine?” Am zis: „Bine Doamne, sigur, de ce nu? Orice vrei tu să fac, sunt la dispoziția Ta!” Erau niște clape acolo și am spus mulțimii: „Înainte să încep să vă împărtășesc mesajul meu, Domnul mi-a pus pe inimă să vă cânt o cântare.” Și ei au răspuns:„ Ok, bravo.” Am mers apoi la clapă și le-am spus: „Ok, dar nu este o cântare pe care eu să o cunosc. Dumnezeu, însă, va cânta o cântare El însuși, acum.” Toți au zis: „Ok, trebuie să vedem asta! ” Șezând la clapă și așteptându-L pe Domnul, să văd ceea ce voia să fac, mi-am spus: „Ei bine, Doamne, aștept, vreau să văd dacă lucrul acesta va ieși sau nu.” Dar este distractiv să fii în prezența Domnului, e o bucurie să fii acolo. Și Domnul mi-a arătat că este în spatele sălii un bărbat și mi-a spus: „Vreau să cânți această cântare în care este numele lui.” Așa că i-am cerut respectivului frate să se ridice și i-am spus: „Domnul vrea să cânte o cântare peste viața ta.” Și a zis: „Bine.” Așa că am început să cânt câteva note și Domnul mi-a încredințat câteva cuvinte pe care să le spun, în contextul melodiei pe care o cântam. În această cântare, Dumnezeu vorbea despre viața acestui bărbat, despre problemele, luptele lui și faptul că Dumnezeu are un plan măreț pentru el.

A fost o cântare minunată, frumoasă pe care n-o mai auzisem înainte. Bărbatul respectiv a început să plângă, acea cântare chiar i-a atins inima, au fost cuvintele profetice ale lui Dumnezeu peste viața lui. S-a reașezat și am mers să continui cu mesajul meu, apoi Domnul mi-a spus: „Încă nu ai terminat.” Am spus: „Da? Ce vrei să fac?” Mi-a spus: „Bărbatul acesta încă nu Mă cunoaște.” Am zis: „Aha...” Așa că l-am făcut să se ridice din nou și i-am zis:„ Frate, Îl cunoști pe Isus?” Și el a spus:„ Nu, eu am venit pentru că altcineva mi-a spus că o să jucăm fotbal pe aici.” I-am spus: „Ai vrea sa-L cunoști pe Isus?” Mi-a spus: „Dacă Isus simte despre mine în acord cu acele cuvinte pe care le-ai cântat, cu siguranță că vreau să-L cunosc.” Așa că a ieșit în față și L-a primit pe Isus ca Mântuitor.

Modul în care Dumnezeu îi privește pe oameni nu este același cu al nostru. El vede fii și fiice. Noi îi calificăm pe oameni bazați pe ceea ce putem vedea cu ochii noștri fizici, dar în ceea ce Îl privește pe Dumnezeu, acesta era unul dintre copiii Săi. În momentul respectiv, era doar pierdut și Dumnezeu i-a ieșit în cale, doar pentru a-l aduce acasă. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața noastră, vrea să-i atragă pe oameni la Sine.

Isus a spus, în Matei 25:40, atunci când vorbește despre cei care erau în închisori, care nu aveau locuință sau haine, că dacă vom face aceste lucruri celui mai mic dintre aceștia, Lui I le vom face. Dumnezeu ne vede întotdeauna pe noi, ca frați și surori ai Lui, doar că trebuie să se reîntoarcă acasă și vrea sa îi folosească pe oamenii Săi, pentru a se mișca, a se lupta cu armele luminii, pentru a propovădui Evanghelia lui Isus Hristos, Evanghelia iubirii, astfel încât copiii Lui să poată veni acasă.

Vă încurajez să pătrundeți, să începeți cea mai fericită călătorie a închinării și să transformați acest lucru într-o trăire, într-un stil de viață. Când sunteți triști, începeți să cântați o cântare. Îmbrăcați-vă cu aceste haine ale laudei în locul apăsării. Când ne îmbrăcăm cu hainele laudei și începem să ne închinăm Domnului, lucrul acesta determină ca duhul apăsării și depresiei să cadă de pe noi.

Sunt mulți oameni peste care este un duh de apăsare și de depresie. Dacă experimentezi astăzi depresia, îmbracă-te cu o haină de laudă, începe să te închini Domnului. Ca să te îmbraci în hainele laudei, imaginează-ți că ești într-un cerc în care ești doar tu cu Isus, și începi să te închini Lui spunând: Isuse, mulțumesc! Isuse, te iubesc! Isuse, Te laud! Tu ai un plan pentru mine, pentru viața mea; Isuse, Te iubesc; Isuse te laud și sunt atât de bucuros că ai un plan pentru viața mea.” Și începe să compui tu o melodie și vei descoperi că acel duh de apăsare te va părăsi.

„Dumnezeu este mai mare decât orice problemă pe care aș avea-o, Dumnezeu este mai mare. Oh da, El este! Dumnezeu este mai mare decât orice problemă pe care aș avea-o... Îl slăvesc, chiar acum. Te slăvesc Isuse, mulțumesc Isuse, Te iubesc Doamne, deoarece Tu m-ai iubit mai întâi. Tu m-ai eliberat, prin puterea crucii Tale, nu mai sunt pierdut. Aleluia, Glorie Domnului!”

Și-apoi vei descoperi că picioarele ți se vor mișca, mâinile tale se vor mișca de asemenea și bucuria Domnului îți va da tărie în mijlocul luptei tale, deoarece furtunile și încercările vieții vin și mugesc în jurul nostru, dar noi avem armătura luminii, care se numește închinarea. Această armă a luminii, care iese din gura noastră și spune că leagă împărații cu obezi de fier. Slavă Domnului!

Lauda leagă această lucrare a descurajării și apăsării și ne duce într-un loc în care mintea și duhul nostru sunt reînnoite și noi putem merge mai departe, în scopurile pe care Dumnezeu le are. De aceea, închinați-vă Domnului, dați-I Lui slavă și urmăriți cum este pus pe fugă dușmanul. Noi nu profităm pe deplin de armele pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră, însă El ne trezește la realitate cu privire la ceea ce vrea să împlinească prin noi.

Material extras din seminarul „Armele luminii” de Ron Brown. Comandă seminarul biblic de aici.

promo-pasiune-pura

Pasiune Pură este o emisiune unică în televiziune. Abordează un domeniu al vieții (cel sexual) care are nevoie de multă vindecare. Milioane de oameni eșuează din punct de vedere sexual, având nevoie să afle despre harul și Adevărul care eliberează și trasează standardele unei sexualități umane sănătoase. O serie de mărturii ale unor vieți transformate și restaurate.

Urmărește Pasiune Pură în fiecare zi de sâmbătă și duminică, ora 23:30, pe canalul Alfa Omega TV.

Alfa Omega TVSusține publicarea materialelor creștine

Dacă v-a plăcut acest articol și doriți să citiți mai multe articole de acest gen, dați click aici pentru a afla despre modalitățile prin care ne puteți ajuta. Dorim să ajungem la cât mai mulți oameni cu mesajul Evangheliei, dar nu putem face aceasta fără ajutorul vostru! Ajutați-ne financiar să continuăm!

Instalează aplicația mobilă Alfa Omega TV

badge google play badge appstore

 

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.